info@sokhangozaar.com

شعر چیست؟

شعر چیست؟ پرسش بسیار دشواری است. با آنکه تا به امروز تعاریف متعددی از شعر به دست داده‌شده است؛ اما…

ادبیات چیست؟

به‌راستی ادبیات چیست؟! پرسش شورانگیز و در عین‌ حال سهمگینی است. اعتراف می‌کنم همیشه در برابر این پرسش به‌زانو درآمده‌ام…

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...